Strona główna
Zakres usług
O nas
Audyt
Kontakt


Jadwiga Nawrot Biuro Usług Księgowych „Ewelina” została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Uchwałą nr 388/90/980 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 13 stycznia 1998 r., nr ewidencyjny 1741.

Moim obowiązkiem jako biegłego rewidenta, jest przeprowadzenie niezależnego, zgodnego z normami wykonywania zawodu biegłego rewidenta, badania sprawozdania finansowego, sporządzonego zgodnie z polskimi przepisami dotyczącymi prowadzenia rachunkowości, są to:

 • Ustawa o rachunkowości
 • Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie
 • Norm zawodowych określonych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów
 • Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

Celem przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego jest wyrażenie opinii, czy dane sprawozdanie finansowe jest sporządzone prawidłowo, czy rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkowa i finansową, wynik finansowy oraz rentowność badanej jednostki.

Moja firma istnieje na rynku od roku 1997, biegłym rewidentem jestem od 27 lat, a funkcję głównego księgowego pełniłam przez 42 lata swojej pracy zawodowej.

Wśród firm i instytucji korzystających z moich usług w zakresie badania sprawozdań finansowych byli lub nadal są:

 • Telekomunikacja Polska S.A. O/Bydgoszcz,
 • „Inofama” S.A. w Inowrocławiu,
 • PW „KOLG” Sp. z o.o. w Bydgoszczy,
 • Przedsiębiorstwo Geodezyjne w Płocku,
 • Zakłady  Odzieżowe „Bytom Collection” Sp. z o.o. w Bytomiu,
 • PS ZOZ Inowrocław,
 • SP ZOZ Mogilno,
 • INSTAL PROJEKT Sp. Jawna Włocławek
 • Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Inowrocławiu,
 • Zakład Energetyki Cieplnej w Inowrocławiu,
 • Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji,
 • Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Bielsku Podlaskim,
 • Run Polsko-Amerykańska Sp. z o.o. Włocławek,

i wiele innych.

 
Top